OUDERCOACHING

 

Oudercoaching zonder dat je kind in begeleiding is, is voor ouders die samen weer één opvoedteam willen zijn voor hun kind(eren). Soms groei je als partners een andere richting op en heb je een andere kijk op de opvoeding gekregen. Je merkt bijvoorbeeld dat je er niet meer voldoende voor je kind(eren) kunt zijn of je boos of verdrietig bent over hoe je partner de opvoeding doet. Door samen te onderzoeken hoe jullie de opvoeding zien en wat jullie wensen zijn hierin, kan coaching helpen om jullie weer één opvoedteam te laten worden, waarin jullie dezelfde doelen nastreven voor jullie kind(eren). Partnercommunicatie is hierin een belangrijk onderdeel.