Integratieve kinder- en jeugdtherapie

 

Integratieve kinder- en jeugdtherapie is een laagdrempelige, kindgerichte en kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 24 jaar.

 

Deze therapie is vraaggestuurd en procesgericht en combineert verschillende therapievormen* omdat elk kind uniek is en dus een individuele en afgewogen begeleiding nodig heeft. Ieder kind is immers een totaalpersoon, waarbij gedrag, denken, familiesysteem, emoties, gevoelens en het lichaam elkaar beïnvloeden. De therapie richt zich zowel op de binnenwereld van het kind als op de buitenwereld.

 

De integratieve therapeut ziet en hoort het kind tijdens deze kortdurende, intensieve en kindgerichte therapie. Een vertrouwensrelatie is hierbij de basis. De therapeut begeleidt het kind om te ontdekken wat zijn of haar probleem is, wat erachter ligt en wat hij of zij nodig heeft om dit op te lossen of om ermee om te gaan. De therapeut past de therapie aan aan de (onderliggende) vraag van het kind. Noch de methode, noch de klacht, noch de therapeut staan centraal. De therapeut richt zich op het doel van het kind en zet het kind en zijn omgeving in proces om dit doel te behalen. Hierbij wordt het zelfhelend en beeldend vermogen van het kind gestimuleerd. De therapie wordt zo op maat van het individuele kind gemaakt. Tegelijkertijd richt de therapeut zich op het verkrijgen van meer zelfvertrouwen, zelfzorg en zelfrespect van het kind.

 

Door gebruik te maken van o.a. therapeutisch spel, drama, creatief materiaal, metaforen, imaginaties en gesprekken en deze af te stemmen op het kind, sluit de begeleiding aan op het individuele kind en niet andersom. Integratieve therapie is therapie op maat waarbij coaching, counseling en mediation onderdelen zijn. Ouders worden actief betrokken.

 

*Integratieve therapie betekent dat er gebruik gemaakt wordt van

verschillende verklaringsmodellen:

 

  • o Het systeemtherapeutisch model: de communicatie binnen het gezin en omgeving
  • o Het gedragstherapeutisch model: aan- en afleren van gedrag, aanleren van vaardigheden
  • o Het ontspanningsmodel: draaglast-draagkracht verhouding
  • o Het transpersoonlijk model: wie ben je, zingeving en identiteitsvorming
  • o Het psychodynamisch model: onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden verwerken
  • o Het medisch model: welke lichamelijke processen spelen zich af

 

 

Mijn kind speelt weer met andere kinderen zonder dat er telkens ruzies zijn!